حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

درباره ما

مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان

آدرس : اصفهان – چهارراه شکرشکن – خیابان حافظ
کد پستی: ۸۱۴۷۶۶۷۴۴۱
تلفن : ۰۳۱۳۲۲۱۸۷۸۷
دورنگار : ۰۳۱۳۲۲۱۸۷۸۷
ایمیل : info@esfhozeh.ir/

محل ما بر روی نقشه