حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

علم نافع علمی است که برای خدا باشد

آیت الله ناصری

علمی که تقوا در آن نباشد و التزام به خدا نداشته باشد و اهداف دنیوی داشته باشد هرچند مطالب علمی داشته باشد، هرچند خوب صحبت کند، خوب کلاس داری کند، این فرد فاجر و فاسق است و مورد اعتماد نیست و قابلیت تربیت و تعالی ندارد.

خصوصیات علم نافع

علم نافع علمی است که برای خدا باشد «من کان للّه کان اللّه له» کسی که برای خدا قدم بردارد خدا ناصر و یاور اوست»، نیت تان را برای خدا خالص کنید برای خدا درس بخوانید و مباحثه کنید تا برایتان ذخیره بماند، وقتی برای خدا تعلیم و تعلم و تدریس کنید، این بسیار مفید برای دنیا و آخرت شماست، درسی که برای خدا باشد، باید لازمه کاری داشته باشد که آن تقواست.

علمی که تقوا در آن نباشد و التزام به خدا نداشته باشد و اهداف دنیوی داشته باشد هرچند مطالب علمی داشته باشد، هرچند خوب صحبت کند، خوب کلاس داری کند، این فرد فاجر و فاسق است و مورد اعتماد نیست و قابلیت تربیت و تعالی ندارد.

اقسام علم

علم دو دسته است که علم ادیان به حول و قوه الهی همان علم در داخل حوزه های علمیه ای است که تدریس می شود که باید به آن توجه ویژه داشت و علم ابدان که درانسان دو جنبه جسمانی و روحانی دارد.

جنبه روحانی را تقویت کنید، باید روح خود را هرس کنید، انبیا و رسل همه طبیب روح اند و طبیبان هم سراغ آنها می رون،د آنها همه آمده اند برای مداوای روح انسان تا به کمال برسد و انسانی شود که نگاه کردن به چهره او عبادت محسوب شود.

 

حوزه علمیه اصفهان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 20 =