حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

جایگاه استاد در عرصه تعلیم قابل حذف کردن و چشم پوشی نیست

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان:

حجت الاسلام خطاط گفت: جایگاه استاد جایگاهی است که قابل چشم پوشی و حذف کردن نیست و باید این نوع نگاه که برخی از طلاب و یا حتی بیرون از حوزه های علمیه دارند که فکر می کنند بدون استاد و با مطالعه و حضور در امتحان می شود به جایی رسید، اصلاح شود.

حجت الاسلام عبدالامیر خطاط، در همایش تجلیل از اساتید حوزه علمیه اصفهان، در مدرسه صدر بازار، اظهار کرد: شایسته و بایسته است از زحمات همه اساتیدی که رسالت انتقال علوم و معارف از نسل های گذشته به نسل جوان امروز که مسئولیت حفاظت و صیانت از مکتب و دیانت ما را به عهده خواهند داشت، را برعهده گرفته اند تشکر و قدردانی کنم.

وی بیان کرد: درامر جایگاه  اساتید چنین به نظر می رسد، موقعیت خود را تا اندازه ای از دست داده است، یعنی نگاه به استاد آن نگاه واقع بینانه و نظری که اسلام مطرح می کند، نیست، به همین دلیل نوعاً میلی به حضور در محفل استاد از جانب افراد دیده نمی شود

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان ادامه داد: بسیار مشاهده می شود که افراد خود را نسبت به آن که در محفل استاد زانو بزنند، مستغنی می بینند و این امر عواملی دارد که باید این عوامل شناسایی شود.

حجت الاسلام خطاط با بیان این که چیزی نمی تواند جایگاه استاد را پُر کند و بدون استاد رسیدن به عمق مطالب ممکن نیست، اظهار کرد: جایگاه استاد جایگاهی است که قابل چشم پوشی و حذف کردن نیست و باید این نوع نگاه که برخی از طلاب و یا حتی بیرون از حوزه های علمیه دارند که فکر می کنند بدون استاد و با مطالعه و حضور در امتحان می شود به جایی رسید، اصلاح شود.

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان اضافه کرد: داشتن این نوع تفکر یعنی حذف استاد در دریافت مفاهیم، یک خطای اساسی است که البته باید ریشه های این نوع نگاه شناخته شود، شاید بخشی از این نوع تفکر مربوط به این است که امثال ما جایگاه اساسی استاد را ترسیم نکرده ایم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در رساله حقوق امام زین العابدین(ع) وقتی حضرت حق معلم و استاد را بیان می کند، تعبیر«سائس بالعلم» را دارند، یعنی یک تدبیر، برنامه ریزی، مدیریتی  و احاصه علمی از ناحیه استاد نسبت به متعلم باشد و در حد یاد دادن چند واژه به شاگرد نباشد.

خبرگزاری و پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه اصفهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − هفت =