حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

برپایی سلسله نشست های اقتصادی مشترک در حوزه و دانشگاه

سلسله نشست های اقتصادی با همکاری حوزه علمیه اصفهان و دانشگاه اصفهان، با هدف شناخت منظومه اقتصادی در مسیر استقرار تمدن دینی و نظام سازی در جامعه برگزار می گردد

با همکاری های صورت گرفته فی ما بین معاونت پژوهش حوزه های علمیه استان اصفهان و پژوهشکده اقتصادی دانشگاه اصفهان، سلسله نشست های اقتصاد اسلامی برگزار می گردد.

در این سلسله نشست ها که اساتید سطوح عالی حوزه علمیه و برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در آن حضور دارند، شناخت منظومه مسائل اقتصادی در مسیر استقرار تمدن دینی و نظام سازی و همچنین مسائل مختلف اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

در این جلسات مسائل اقتصادی از بعد علمی تشریح و نقطه نظرات و پیشنهادات در رابطه با تعامل فکری و رابطه بین مباحث حوزه فقه در اقتصاد مطرح و مسائلی همچون ماهیت پول جدید، ماهیت خلق پول، ماهیت دلار در نظام بین المللی تسویه، ذخایرخارجی، ماهیت بدهی  جدید، ماهیت کسری بودجه جدید، ماهیت سرمایه داری جدید، ماهیت کاهش ارزش پول، ماهیت  و نسبت ریسک، ماهیت اراضی مفتوح العنوه درعصر جدید، ماهیت فناوری جدید، ماهیت معیارهای عملکرد نظامات اقتصادی، چالش های عمده  نظام بانکداری بحث و تبادل نظر می شود.

در آخرین جلسه از این سلسله جلسات که در مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان برگزار گردید، اساتید به بیان رویکرد حوزه و دانشگاه نسبت به مسائل اقتصادی و ارتباط این دو نگرش با یکدیگر پرداختند و نقدها و نظرات پیرامون علوم اسلامی در حوزه اقتصاد مطرح شد، و در پایان همه اساتید حاضر در جلسه برضرورت ادامه این سلسله نشست های اقتصادی بین حوزه علمیه و دانشگاه اصفهان تاکید کردند.

حوزه علمیه اصفهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 − 1 =