حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

یکی از راههای رسیدن به بصیرت جریان شناسی است

حجت الاسلام علیرضا منصوری:

حجت الاسلام منصوری گفت: بیانیه گام دوم انقلاب یک منشور تربیت نیروی متعهدو متخصص در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی است که سه گروه مردم، حاکمیت و روحانیت در قبال آن وظیفه دارند.

حجت الاسلام علیرضا منصوری در جمع مدیران مدارس علمیه استان اصفهان، پیرامون درسنامه گفتاری حوزه انقلابی، با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب اظهار کرد: ماباید شاخص محور باشیم و قالب های شاخص انقلابی را برای مردم تبیین کنیم تا مردم براین اساس افراد را انتخاب کنند.

وی بیان کرد: در سالها ودهه های اخیر اتفاقاتی افتاد که ما از اصل مبانی انقلاب اسلامی که همان ایجاد یک تمدن نوین اسلامی است دور شدیم.

استاد حوزه علمیه قم افزود: حرکت ما و انقلاب فقط به دلیل کنار گذاشتن یک رژیم نبود، بلکه یک نگاه فرا منطقه ای بود و آن سرنگونی حکومت های استکباری و طاغوتی و رسیدن به حاکمیت الهی است.

وی با بیان اینکه امام در پیش از انقلاب مبارزه با استکبار را مطرح می کند درحالی که در آن زمان استعمار مطرح بود و استکبار در خفا مطرح می شد، گفت: امام راحل آمریکا وصهیونیست را نمونه استکبار معرفی کرد و متاسفانه معتقدم  که در این رابطه گفتمانی کار نشده وصرفا مصداقی اقدام شد.

حجت الاسلام منصوری تصریح کرد: براین اساس  بیانیه گام دوم انقلاب یک منشور تربیت نیروی متعهد و متخصص در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی است که سه گروه وطیفه دارند نخست مردم دوم حاکمیت  و سوم روحانیت به وطایف خود عمل کنند

وی یادآور شد: رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب ملت را مخاطب قرار داده است چرا که ملت قیام و انقلاب کرده است  همچنین  همه اقشار در این تعریف ملت جای دارند.

استاد حوزه علمیه قم تاکید داشت: رهبرمعظم انقلاب هیچ وظیفه خاصی را برای قشرخاصی تعریف نکرد، جز اینکه در ماه رمضان فرمودند باید گفتمان ساز برای حوزویان وجریان ساز برای دانشگاهیان باشیم.

وی متذکر شد: بنابراین خطاب رهبری عام، حرکت خاص برای جوانان و وظایف را مشخص کردند، ما باید در بحث بیانیه گام دوم انقلاب هم نگاه گفتمانی و هم جریانی داشته باشد.

حجت الاسلام منصوری عنوان کرد: یکی از راههای رسیدن به بصیرت جریان شناسی است، در یک سوم آیات قرآن که قصص قرآنی است میزان زیادی جریان شناسی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه وقتی انسان به بصیرت رسید به تحلیل نائل می شود اذعان داشت:  هر دو نوع جریان شناسی تاکتیکی و استراتژیکی در بیانیه گام دوم انقلاب بیان شده است.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: شناخت ماهیت جریانات سیاسی، شناخت موضع نظامات، شناخت ارتباطات جریانات سیاسی با یکدیگر و ارتباط جریانات سیاسی با قطب های جهان همگی در بیانیه گام دوم انقلاب آمده است.

وی اضافه کرد: تربیت هادیان سیاسی در حوزه علمیه اصفهان بسیار کار فاخر و ابتکاری جالب است که باید در سطح حوزه های علمیه کشور رقم بخورد، باید این طلاب هادی سیاسی با یک جریان شناسی گفتمانی حرکت کنند.

حجت الاسلام منصوری بیان داشت: گفتمان سازی همیشه مطالبه خواهی در جامعه ایجاد می کند، جریان شناسی بصیرت افزایی و گفتمان سازی بصیرت خواهی  است.

وی ابراز کرد: باید بدانیم صرفا با سخنرانی و تریبون قطعا نیروی متعهد و متخصص زمینه ساز تمدن نوین اسلامی تربیت نمی شود و فقط با این روش نیروی شعاری ایجاد می شود .

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: برای تبیین گام دوم انقلاب درسنامه ای با دو فصل جریان شناسی نقشه نفوذ و نفاق در تغییر مبانی انقلاب  و جریان شناسی نقشه نفوذ و نفاق در تغییر نظام انقلابی  است وفصل سوم جریان شناسی تقابل نظام الهی با نظام استکباری تدوین شده است.

وی اذعان کرد: سوره اعراف به صورت کامل این تقابل را از آدم تا خاتم و تا ظهور توضیح داده است، نفود، اختلاف و تغییر که در نهایت منتج به استحاله می شود راهبرد نظام استکباری است.

حجت الاسلام منصوری تاکید کرد: کسی که می خواهد به سمت تعامل با نظام استکباری برود قطعا منتج به استحاله می شود، روش غربی ها مذاکره و راهکار آنها جهت تحقق اهداف نفوذ و راهبرد آنها استحاله و در نهایت نقشه آنها مهار است.

وی بیان داشت:  در مبانی انقلاب اسلامی، امامت و امت داریم ولی نقشه دشمن تغییر این واژگان و تبدیل به رهبری  وملت است، باید بدانیم عدالت تنها وبدون ولایت؛ انحراف است.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: شاخصه های توسعه گرایی حاکم بر جهان کنونی براساس راهبرد تعامل است، به تعبیر رهبری خطرناک ترین نفوذ، نفود فکری و فرهنگی و بعد از آن نفوذ سیاسی است.

وی ادامه داد: به تعبیری رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف دشمن براندازی انقلاب  بود که محقق نشد و سپس استحاله هدف دشمن شدکه مصداق آن فتنه۸۸ بود، حرکت از سمت انقلاب اسلامی به سمت جمهوری اسلامی یک نوع استحاله است، تعامل با دشمن یکی از مصادیق استحاله رفتاری است، ما دو نوع استحاله رفتاری وتفکری داریم.

حوزه علمیه اصفهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × یک =