حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

نشانه های عمل خالص در زندگی

حجت الاسلام مومنی:

حجت الاسلام مومنی نشانه عمل خالص را تکرار زیاد عمل ندانست و سختی انجام آن را برای نفس عنوان کرد و گفت: کار خالصانه برای خداوند جایی معنا پیدا می کند که بفهمیم نفس در برابر انجام آن مقاومت می کند.

حجت الاسلام سید حسین مومنی با اشاره به اهمیت تبلور و تجلی ایمان و اعتقاد به خداوند در زندگی افراد مومن، اظهار کرد: در زندگی مومنانه یک بحث اعتقادی نسبت به خداوند و همچنین یک عمل مومنانه داریم، یعنی باور به خدا که اعمال خود را مطابق با آن اعتقادات هماهنگ می کنیم. عمل خالص

وی، عمل خالص را نشانه ایمان دانست و افزود: عمل خالص عملی است که انسان بتواند برای خدا انجام دهد، یعنی فرد درون خود آن قدر به اعتقاد و باور رسیده است که می تواند با خداوند معامله کند و کار را تنها برای خداوند انجام دهد.

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان، نشانه عمل خالص را تکرار زیاد عمل ندانست و ملاک عمل خالص را سختی انجام آن برای نفس عنوان کرد و گفت: برخی از کارهایی که احساس می کنیم خالصانه برای خدا انجام می دهیم، سختی ندارد، لذا نفس خیلی درگیر نمی شود و کار را انجام می دهیم، در حالی که، کار خالصانه برای خداوند جایی معنای واقعی پیدا می کند که بفهمیم نفس مقاومت می کند و اجازه نمی دهد آن کار را برای خداوند انجام دهیم.

وی اضافه کرد: درباره قلب سلیم فرمودند قلبی است که خدا در آن وجود داشته باشد و نشانه وجود خدا در این قلب، انجام عمل خالص است.

حجت الاسلام مومنی با تاکید بر دشواری انجام اعمالی برای برخی افراد مانند حفظ حجاب، نگاه داشتن زبان و چشم و کنترل خشم، تصریح کرد: اگر پیرامون خود جستجو کنیم می توانیم در روز هزاران کار خالصانه برای خدا انجام دهیم، اما دنبال بهانه می گردیم و انجام نمی دهیم، در حالی که مجاهده و کار خالصانه انسان همین است.

وی خاطر نشان کرد: کار مومنانه می تواند در زندگی انسان ساری و جاری باشد و اگر به اطراف خود نگاه کنیم کارهایی را می توانیم به نیت تقرب الی الله انجام دهیم و خداوند بسیاری از این اعمال را می خرد و در ازای آن پاداش هایی می دهد که نسبت به مسائل دنیوی قابل مقایسه نیست.

 

 

 

حوزه علمیه اصفهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 3 =