حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
آرشیو ماهانه

ژوئن 2020

فاز ۱مدرسه امام خمینی(ره) شهرستان زرین شهر

فاز ۱ مدرسه امام خمینی(ره) واقع در شهرستان زرین شهر طرح موضوع: سال ۱۳۸۶ و بهره برداری: سال ۱۳۹۱٫ علت طرح موضوع: کمبود ظرفیت آموزشی، خوابگاهی و خدماتی. شروع پروژه: سال ۱۳۸۷ تامین اعتبارات عمرانی به صورت مرحله ای و حجم پروژه ها در استان…

رشد خیریه ها در برخی شهرستان ها با پشتیبانی فرق انحرافی

حجت الاسلام مومنی گفت: اخیرا در شهرستان های اطراف اصفهان خیریه هایی در فضای متشنج اقتصادی رشد کرده اند که پشتوانه های آنها بعضا فرق انحرافی صوفی مسلک است که سران آنها در ایران صاحب کارخانه های بزرگ تولیدی و صاحب برند هستند و دستورات خود را…