حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

عالی تری سرمایه انسان

حجت الاسلام سیداحمد مومنی:

حجت الاسلام مومنی گفت: عالی ترین، بهترین و بالاترین سرمایه، سرمایه ایمان است که خدا ما را به آن توصیه فرموده است.

حجت الاسلام سیداحمد مومنی در راستای سلسله مباحث سبک زندگی اسلامی حوزه علمیه اصفهان با اشاره به این که جامع ترین، کامل ترین و زیباترین زندگی، زندگی به سبک اسلامی است اظهار کرد: زندگی به معنای حقیقی آرامش بخش و دارای اعتماد، اتحاد، انسجام، اخوت، برابری و برادری، مساوات و تمام سجایا و ملکات عالی انسانی تنها در سایه ایمان به دست می آید. سرمایه

وی با تبیین جایگاه ایمان به عنوان یک سرمایه زندگی ادامه داد: سرمایه انواع واقسامی دارد و برخی به محض این که نام سرمایه را می شنوند ذهن آنها به سمت مادیات می رود.

حجت الاسلام مومنی، علم و دانش را یکی از انواع سرمایه ها عنوان کرد و ادامه داد: علم از جهاتی از مال برتر، بالاتر و بهتر است، چرا که مال در معرض فنا می باشد، اما علم فناپذیر نیست و در این میان ایمان، سرمایه ای است که در حقیقت انسان با آن زندگی می کند.

وی اضافه کرد: عالی ترین، بهترین و برترین و بالاترین سرمایه، ایمان است که خدا ما را به آن توصیه فرموده، چرا که زندگی حقیقی و واقعی در سایه ایمان حاصل می شود.
کارشناس مذهبی، ایمان را دارای دو بخش عنوان کرد و افزود: یک ایمان، ایمان مستودع است و یک ایمان نیز، ایمان مستقر می باشد که ایمان مستودع ایمانی پوچ و پوشالی و ضعیف است و ایمان مستقر ایمانی قوی و محکم می باشد.

وی خاطر نشان کرد: ایمان سرمایه ای است که انسان را از جمیع خطرات، بلیات، سختی ها و فراز و نشیب ها حفظ می کند و سرمایه ای است که از تمام مفاسد، منکرات و نواهی انسان را بازمی دارد و زندگی حقیقی در سایه ایمان شکل می گیرد.

 

 

حوزه علمیه اصفهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + 11 =