حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

کتابی که نقادان مسیحیت باید بخوانند

جعفر هاتف:

علم میسیولوژی به عنوان یک علم کاربردی در تبشیر مسیحیت داری ۹۰ سرفصل است. نیاز است نقادان مسیحیت برای مقابله با مسیحیت تبشیری به پژوهش در این علم بپردازند و تمام مدل ها را شناسایی کنند.

جعفر هاتف نویسنده و پژوهشگر حوزوی که سالهاست با پژوهش در متون تاریخی مسیحیت در ایران توانسته است از مدل های اجرایی شده به علم میسیولوژی ( تبشیرشناسی) برسد. علم میسیولوژی علمی ترکیبی از جامعه شناسی، روانشناسی، انسان شناسی، تاریخ، الهیات و استراتژی است. نقادان

جعغر هاتف در کتاب میسیولوژی بیش از ۳۰ مدل تبشیری را بررسی کرده است.

مدل نویسی از چه زمانی در مسیحیت تبشیری شروع شد؟

نویسنده حوزوی: میسیونرها در زمان قاجار با تمام قدرت شبهات را شفاهی یا مکتوب در جامعه اسلامی  رواج دادند.  اما این شبهات برعکس حالت تدافعی به جامعه اسلامی داد و منجر به تشنج بیشتر در جذب افراد به مسیحیت شد. عدم موفقیت باعث شد از علوم روز برای تبشیر مسیحیت استفاده کنند. یکی از این علوم انسان شناسی بود.

این نکته را باید گفت که علم انسان شناسی یک علم میسیونری است که برای بهبود در تبشیر توسط میسیونرها ابداع شد. میسیونرها تمام خاطرات و اطلاعات نسیت به هر قوم به صورت مکتوب جمع آوری می کردند تا به وجه شباهات ها وتفاوت ها در تبشیر برسند و با تحلیل این اطلاعات به روش مناسب تر برای تبشیر برسند.

امروز مدل های رایج در تبشیر مسیحیت چیست؟

نویسنده حوزوی: مدل های اجرایی مسیحیت بسیار متفاوت است هر فرقه و سازمانی مدل خاصی برای تبشیر مسیحیت دارند. اما کلیسای خانگی که درایران فعال است برعکس ذهنیت قالب افراد یک مدل روانشناسی اجتماعی است تا یک مدل کلامی صرف. در این مدل ها روابط انسانی بین افراد مهم است و با سرمایه گذاری بر گزارهای علمی جامعه شناسی چون سرمایه اجتماعی، سرمایه دینی و کنش متقابل توانستند مدل های موفقی بنویسند.

یکی از مدل های کلیسای خانگی مدل T۴T است. این مدل توسط یک کشیش چینی برای کشور چین نوشته شده است. T۴T  به خاطر شرایط مناسب برای اجرا در منطقه آسیا داشت برای کشورهای دیگر هم بومی سازی شده است. نقادان

راه مقابله با این مدل ها چیست؟

نویسنده حوزوی: بیشترین اسناد تاریخی در مورد ایران از میسیونرهاست. آرشیو های اطلاعاتی از عکس و خاطرات میسیونرها در مراکز میسیونری انها از صد سال پیش در دست دارند. با این نکته باید گفت اطلاعات تخصصی کامل نسب به جامعه اسلامی دارند.

تنها راه مقابله شناخت درست مدل و مئل نویسی در مقابل آن است. نیاز است که متخصصین در جامعه شناسی و انسان شناسی و روانشناسی با اساتید کلام و تبلیغ اتاق فکرهایی تشکیل دهند تا مدل هایی کابردی نوشته شود.

به عنوان مثال ما هیج مدلی تخصصی برای چگونگی ارایه قرآن به سطوح مختلف مردم نداریم. مدل C۲C یک مدل برای ارایه کتاب مقدس به سطوح مختلف مردم است این مدل بر اساس حکایت درمانی سعی به ارایه یک جهان بینی بر مبنای کتاب مقدس برای مردم دارد. تکنیک ها و شروط خاصی برای اجرا دارد.

مدل نویسی باعث می شود افراد از تکرار اشتباهات در تجربه کردن روش ها بپرهیزند و به کمک متخصصین خبره تلاش برای بهبود روش ارایه خود کنند.

مدل نویسی در تبلیغ اسلامی چه شرایطی دارد؟

نویسنده حوزوی: مدل نویسی شاید دهه ها طول بکشد چرا که باید مدل ها آزمایش شود و این آزمایشات بررسی شود تا مدل بهبود یابد. نباید از مدل ها انتظار خاصی داشته باشیم ولی حتما به مرور زمان این اطلاعات جمع شده برای آیندگان مفید خواهد بود. نیاز است جرقه این مدل نویسی ها بخورد و جریان علمی شروع شود. نقادان

هاتف در ادامه افزود: علم میسیولوژی به عنوان یک علم کاربردی در تبشیر مسیحیت داری ۹۰ سرفصل است. نیاز است نقادان مسیحیت برای مقابله با مسیحیت تبشیری به پژوهش در این علم بپردازند و تمام مدل ها را شناسایی کنند. ان شاء الله در گام بعدی برای مقابله با مدل های تبشیر مسیحیت مدل های اسلامی نوشته شود.

حوزه علمیه اصفهان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 − سه =