حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی شناخت دقیق علم انسان شناسی میسیولوژی و بومی سازی این علم برای مقابله است

سید جعفر هاتف الحسینی:

هاتف الحسینی گفت: تهاجم فرهنگی یک حرکت زیر پوستی است تا در زمان مناسب با ایجاد چالش های فرهنگی باعث شکاف فرهنگی در جامعه شود، شناخت دقیق نقاط ضعف فرهنگ هر جامعه همان مهندسی در تخریب فرهنگ است.

میسیولوژی در بخش انسان شناسی دارای بخش هایی در مورد تغییر فرهنگ و تقابل فرهنگی است. شناخت دقیق ماهیت فرهنگی کمک بسزایی در درک اتفاقات پیرامون ما می کند لذا بر این اساس می توانیم مدل های علمی کلاسیک برای دفاع از اسلام بنویسیم.

در انسان شناسی میسیولوژی بخشی با نام تغییر فرهنگ داریم که ما آن را با نام تهاجم فرهنگی می شناسیم.

سید جعفر هاتف الحسینی نویسنده و پژوهشگر حوزوی و مولف چندین جلد کتاب در بحث میسیولوژی وروش شناسی مدل های تبشیری مسیحیت است که نظر دارد با بومی سازی علم میسیولوژی می توان در تبلیغ اسلامی و حتی مقابله با تهاجم فرهنگی موفق بود.

برخی تهاجم فرهنگی را توهم توطئه می دانند نظر شما چیست؟

توهم توطئه دلالت بر  دسیسه های حدسی و بی سند است. اما تهاجم فرهنگی یک علم مستند با شواهد تاریخی بسیاری است. از بین جامعه شناسان مسیحی افرادی هستند که به این تغییر فرهنگ های هدفمند، نقد می کنند و استدلال می کنند نباید در مباحث اساسی جامعه برای اهداف سیاسی و اقتصادی دخل و تصرف فرهنگی کرد. امروزه انساسان شناسان میسیولوژیست هستند که مخالف تهاجم فرهنگی و تغییر در ساختارهای جامعه هستند، چرا که این تغییرات هدفمند عواقب ناخواسته به هم دارد که قابل پیش پینی نیست.

یکی از معروف ترین تهاجم فرهنگی در ایران را همراه با سند آن نام ببرید

حجاب اصلی ترین ساختار جامعه اسلامی است که هویت جامعه اسلامی بر آن بنا شده است.   دردوره پهلوی اول، مهم ترین اقدامات تغییر فرهنگ انجام شد. اختلافات بین حکومت پهلوی و میسیونرهای خارجی در طریقه اجرای تغییر فرهنگ بسیارآشکار است، به عنوان مثال مری پارک جردن از زنان میسیونر تاثیر گذار بر آموزش در دوره پهلوی در ایران بود. او مخالف سر سخت قانون کشف حجاب بود. او استدلال می کرد فشار حکومت برای کشف حجاب تاثیر گذرا نیست و برای نابودی اسلام و حجاب باید در چندین دهه سرمایه گذرای کرد تا حجاب اسلامی را نابود کرد.

سیر حرکت تهاجم فرهنگی را  چگونه می بینید؟

تهاجم فرهنگی نوعی مهندسی فرهنگی اما در تخریب فرهنگی است به طور مثال برای ایجاد سیل فقط باید بطور دقیق  نقاط ضعف سد که هزاران لیتر آب پشت آن جمع شده است بشناسید با یک ضرب ساده ساختار محکم سد شکسته می شود و سیلی شدید همه چیز را نابود می کند. باید گفت شناخت دقیق نقاط ضعف فرهنگ هر جامعه همان مهندسی در تخریب فرهنگ است. یکی از مهمترین اقدامات برای تهاجم فرهنگی در جنگ روانی است.

در جنگ ژاپن و آمریکا، سربازان ژاپنی با روحیه سامورایی با هواپیما به ناو های جنگی آمریکا حمله میکردند. ترس همه وجود سربازان امریکایی گرفته بود. لشگر آمریکا تیم متخصصی از روانشناسان، جامعه شناسان و انسان نشاسان، زبان شناسان با نام گروه ارزیابی روحیه سربازان ژاپنی تشکیل داد. بعد شش ماه بررسی فرهنگ ژاپنی جنگ روانی اغاز شد. جنگ روانی امریکا جواب داد و سربازان ژاپنی روحیه جنگجوی خود را از دست دادند و به راحتی خود را تسلیم سربازان آمریکایی کردند و حتی به راحتی مواضع جنگی ژاپن را لو می دادند. بنابراین تهاجم فرهنگی یک حرکت زیر پوستی است تا در زمان مناسب با ایجاد چالش های فرهنگی باعث شکاف فرهنگی در جامعه شود.

آیا تهاجم فرهنگی تغییر کرده است؟

رصد فرهنگی بسیار دقیق در حال اجرا است و در هر دهه بنا بر شرایط استراتژی تهاجم فرهنگی تغییر می کند. آنچه امروز با نام تهاجم فرهنگی با آن درگیر هستیم فقط ادامه موج فرهنگی دردوره پهلوی است. فرهنگ بسیار پیچیده است.   مهندسی فرهنگی دقیق در فرهنگ توسط دشمنان اسلام دردهه های گذشته باعث شده حتی امروز با چالش های فرهنگی در جامعه روبرو باشیم.

در ایران تهاجم فرهنگی  به چه شکلی در حال اجراست؟

رویکرد ها  در حال تغییر است. امروزه یکی از روش های جدید در تهاجم فرهنگی بحث دخل و تصرف در هویت ( identity) است. شاید تغییر در هویت، خطرات بسیار بیشتری نسبت به تغییر فرهنگ داشته باشد. هویت،  اساس هر جامعه است و دخل و تصرف در هویت باعث تنش های زیاد اجتماعی خواهد شد و تضاد های اجتمای را افزایش می دهد.

جنبش اینسایدر (insider movement) از روشهای تغییر در هویت است که میسیولوژیست های زیادی با این روش در تبشیر مسیحیت مخالف هستند. این مدل قصد نفوذ و استحاله اسلام در طی چند نسل را دارد تا اسلام را از درون نابود کند و در آخر فقط شکل ظاهری از اسلام باقی بماند.

هاتف الحسینی در ادامه افزود: تشکیل اتاق فکری از جامعه شناسان، روانشناسان، انسان شناسان متعهد به اسلام، تنها راه برای مقابله با تهاجم فرهنگی و تغییر هدفمند فرهنگ است. مدل های تغییر فرهنگ و تقابل فرهنگی در میسیولوژی بسیار دقیق و تخصصی است. نیاز امروز ما شناخت علمی و کلاسیک روش های تهاجم فرهنگی است تا با استفاده از کمک علمی متخصصان بتوانیم روش های تخصصی برای مقابله با تغییر فرهنگ نوشته شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × چهار =