حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

آرزوهای طولانی مانع سعادت ابدی انسان می‌شود

آیت الله مهدوی:

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: آرزوهای طولانی قرین حب دنیا است، آرزوهای طولانی باعث قساوت قلب انسان و نصیحت ناپذیری و مانع سعادت ابدی انسان می‌شود.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آرزوهای طولانی باعث انحراف انسان از مسیر حق خواهد شد، گفت: اگر کسی تابع نفسانیات و به دنبال آرزوهای طولانی در دنیا باشد به دنبال کسب مال حرام برای رسیدن به آرزوهایش خواهد رفت.

وی در ادامه افزود: آرزوهای طولانی باعث قساوت قلب می‌شد و کسی که قسی القلب باشد از کار زشت و خطا نگران نمی‌شود، انسان با آرزوهای طولانی قبح اعمال بد را از بین خواهد برد و دیگر نگران اعمال خود و نتایج آن نیست و دل او قساوت بیشتری پیدا خواهد کرد.

آیت الله مهدوی با تأکید بر ضرورت اجتناب از آرزوهای طولانی دنیایی و چشم داشتن به توشه آخرت، اظهار کرد: خداوند به حضرت موسی می‌فرماید در دنیا آرزو های طولانی نداشته باش که قلب تو سخت خواهد شد، قساوت قلب آثار شوم و زیانباری دارد، نصیحت ناپذیری یکی از آثار منفی و بسیار بد قساوت قلب است.

استاد درس خارج حوزه علمیه اثرناپذیری و تغییر نکردن روندهای اشتباه زندگی را از آثار قساوت قلب و نصیحت ناپذیری برشمرد و تصریح کرد: کسی که قساوت قلب داشته باشد مسیرهای اشتباه زندگی را اصلاح نخواهد کرد و حتی متوجه اشتباهات و خطاهای خود نمی‌شود، انسان قسی القلب از ظلم کردن هراسی ندارد و همه اینها برخاسته از آرزوهای طولانی است.

وی آرزوهای طولانی را قرین حب دنیا توصیف کرد و گفت: حب دنیا اعمال انسان را به تباهی خواهد برد و باعث غفلت انسان از سعادت ابدی و آخرت می‌شود، آرزو های طولانی که انسان پیدا می‌کند باعث می‌شود دیگر اهل انفاق و بخشش و کمک کردن به دیگران نباشد بلکه فقط منافع خود را در نظر بگیرد و این باعث شقاوت انسان و دوری از سعادت ابدی خواهد شد.

 

 

حوزه علمیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + 9 =