حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

واقعیت تکان دهنده و تلخ همسر فروشی در انگلستان

سیدجعفر هاتف الحسینی:

از قرن ۱۵ تا ۱۹ میلادی در انگلستان همسران به جای طلاق به بازار حیوانات برده می‌شدند و در ازای مبالغ کمی همسران فروخته می‌شدند، این موضوع با نام (Wife selling) یک اتفاق تاریخی بوده که منجر به ایجاد گروه‌های آزادی خواه در زنان مسیحی در اواخر قرن ۱۹ میلادی شد تا از جایگاه زن در جامعه مسیحی خارجی دفاع کنند.

سیدجعفر هاتف الحسینی نویسنده پنج جلد کتاب میسیولوژی است، وی چند سالی است با پژوهش در علم میسیولوژی و مدل‌های تبشیری مسیحیت توانسته تکنیک‌های علمی مسیحیت تبشیری را شناسایی کند.

او معتقد است، انقلاب کوپرنیکی در الهیات مسیحیت صرفاً برای پوشش ضعف‌ها و تناقضات الهیات مسیحی است.

در ادامه گفت و گو با این نویسنده و پژوهشگر حوزوی در زمینه میسیولوژی را می خوانیم.

الهیات اسلامی چرا کامل‌تر و جامع‌تر است از الهیات مسیحیت تبشیری است؟

اسلام یک دین الهی است که تمام نیازهای بشر در بر گرفته، شاید وقتی به اسلام با دقت نگاه کنیم تنها قرآن و روایات از حضرت محمد خاتم‌النبیین و امامان معصوم راه نجات و رستگاری را به ما نشان می‌دهند، اگر روزی از قرآن و سنت دور بشویم با مشکلات خاصی روبرو می‌شویم.

کامل‌تر بودن الهیات اسلامی را از این لحاظ می‌توان گفت که اسلام به خاطر الهی بودن، هیچ گاه با مشکلات مسیحیت روبرو نبوده و نخواهد بود، الیهات فمینیسم که در الهیات مسیحیت به عنوان یک شیفت الهیاتی شناخته می‌شود، برای یک تعارض و تناقض الهیاتی ایجاد شد، از قرن ۱۵ تا ۱۹ میلادی در انگلستان همسران به جای طلاق به بازار حیوانات برده می‌شدند و در ازای مبالغ کمی همسران فروخته می‌شدند، این موضوع با نام (Wife selling) یک اتفاق تاریخی بوده که منجر به ایجاد گروه‌های آزادی خواه در زنان مسیحی در اواخر قرن ۱۹ میلادی شد تا از جایگاه زن در جامعه مسیحی خارجی دفاع کنند، این در حالی است که از ۱۴۰۰ سال پیش در جامعه اسلامی حقوق زن پذیرفته شده است و می‌توان اسلام را دین الهی دانست که مدافع حقوق زنان بوده است.

نمونه‌های دیگری از برتری الهیات اسلامی بر الهیات مسیحی نام ببرید؟

یکی دیگر از شیفت‌های الهیاتی به خاطر تعارضاتی بود که در تبشیر مسیحیت در مناطق آفریقایی بود، مسیحیت تبشیری که با استعمار به کشورهای آفریقایی ورود کرد، روحیه سلطه طلبی دینی داشت به عنوان مثال در رژیم نژادپرست آپارتاید، کلیسای اصلاحاتی هلند حمایتگر دینی این رژیم بود، وضعیت مسیحیت در آپارتاید آنقدر فجیع بود که کلیسای سیاهپوستان پایین‌ترین جایگاه دینی در کلیسای اصلاحاتی هلند داشت، با قیام سیاه پوستان در مقابل رژیم آپارتاید و فشار جامع جهانی به این رژیم، سرانجام کلیسای نژادپرست آپارتاید تغییر استراتژی داد و قیام‌های سیاه پوستان منجر به ایجاد الهیاتی جدید موسوم به الهیات رهایی بخش سیاهان شد.

الهیات اسلامی یک الهیات غنی و کامل است، الهیات اسلامی از ۱۴۰۰ سال پیش حقوق زنان و رنگین پوستان را محترم می‌شناسد، باید این نکته را متذکر شد استفاده از فرم‌های مسیحیت برای اسلام یک اشتباه بزرگ است، چرا که شیفت‌های الهیاتی مسیحیت به خاطر رفع تعارضات ابداع شد، در حالی که در اسلام هیچ گاه همسر فروشی و نژاد پرستی، دینی نبوده است تا به همین خاطر شیفت‌های الهیاتی مسیحیت را در الهیات اسلامی تقلید شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − هشت =