حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

نقش علمای اصفهان دوره قاجار در مواجهه با مسیحیت تبشیری

هاتف الحسینی:

هاتف الحسینی گفت: در دوره قاجار و اوایل پهلوی علمای اصفهان نقش مهمی در مقابله با مسیحیت تبشیری داشتند، تاسیس مدارس اسلامی، یتیم خانه های اسلامی، بیمارستان اسلامی، قرائت خانه برای ترویج معارف اسلامی و حتی برای بهبود اقتصاد جامعه اسلامی «شرکت اسلامی» را تاسیس کردند.

سیدجعفر هاتف الحسینی نویسنده تغییر دین در میسیولوژی است. او سالهاست با پژوهش در علم میسیولوژی و مدل های تبشیری مسیحیت توانسته تکنیک های مسیحیت تبشیری را شناسایی کند.

وی معتقد است: علمای گذشته با درک بحران های کلامی، فرهنگی، اقتصادی تلاش کردند تا زمینه های که مسیحیت تبشیری خارجی قصد جذب مسلمانان را داشتند، شناسایی و مقابله کنند.

نگاه علمای اصفهان به مسیحیان بومی و میسیونرهای خارجی چه بود؟

اصفهان نماد زندگی مسالمت آمیز ادیان است، علمای اصفهان رابطه خوبی با مسیحیان سنتی بومی ایران داشتند، مسیحیت تبشیری که غالبا فرقه های نوظهور مسیحی بودند تلاش داشتند تا با تبشیر در نقاط مختلف برای فرقه نوظهور خود پیروانی جذب کنند، جالب بدانید علمای مسلمان با علمای مسیحیان بومی یک نگاه در مورد فرقه های نوظهور مسیحی داشتند و مسیحیت سنتی بومی از مخالفان اصلی میسیونرهای خارجی بودند چرا که دوست نداشتند فرزندشان جذب فرق های نوظور مسیحی شوند.

میسیونرهای خارجی مسیحیت تبشیری از چه نقاط ضعف جامعه اسلامی استفاده می کردند؟

امروزه بحران هویت در علوم اجتماعی یکی از مباحث مهم است، علمای اسلام با درک اینکه علت تغییر کیش فقط مباحث کلامی نیست تلاش کردند تا نقاط ضعف جامعه اسلامی را شناسایی کند، فقر، یتمی، بی سوادی، و جهل عامل ضعف جامعه اسلامی شناسایی کردند، بنابرین تلاش کردند این نقاط ضعف را رفع کنند تا تغییر کیش در جامعه اسلامی را کنترل کنند.

به طور مصداقی نمونه های از فعالیت علمای در مواجهه با مسیحیت تبشیری را نام می برید؟

حاج اقا نور الله نجفی اصفهانی از علمای فرهیخته اصفهان بود که به خاطر زیرکی در منابع تاریخی میسیونرها به ملای محمدیسم معروف بود، عالمی که بسیار زیرک بود زمانی که میسیونر ها شروع به چاپ داستان و رمان می کردند تا در فرهنگ جامعه اسلامی ورود کنند، یکی از خوانندگان این کتاب ها حاج آقا نور الله اصفهانی بود تا بداند هدف میسیونرها از این اقدام چیست، او نشر معارف اسلامی در بین مردم مهم می دانست برای همین قرائت خانه تاسیس کرد تا با خواندن مجله و کتاب برای بی سوادان آگاهی از معارف اسلامی داده شود.

زمانی در اصفهان چند زن جوان با فرزند نوزادشان تغییر کیش دادند، حاج آقا نور الله با درک اینکه این زنان جوان به خاطر بیماری به بیمارستان مسیحی رفته اند و جذب مسیحیت شده اند و علت اصلی تغییر کیش انها را احتیاج به درمان و نبودن بیمارستان اسلامی دانست، حاج اقا نور الله سخنرانی های بسیاری بر منبر کرد تا مردم و بزرگان را ترغیب به ساخت بیمارستان اسلامی کنند، او بر بالای منبر مردم را از این نیازه جامعه اسلامی آگاه کرد.

حاج آقا نور الله با تاسیس صفاخانه برای مناظره با میسیونرها، مباحث کلامی را بخشی از علل تغییر کیش می دانست، به همین خاطر در کنار صفاخانه، از مراکز اسلامی، بیمارستان تا یتیم خانه و غیره … تاسیس کرد.

امروزه جامعه اسلامی چه نیاز هایی دارد کهدر صورت عدم رفع آنها احتمال تغییر کیش است؟

علمای اصفهان در زمان قاجار تلاش کردند تا نیاز های مسلمانان را رفع کنند چرا که می دانستند اگر نیازی بی جواب بماند مسیحیت تبشیری برای ان نیاز برنامه ریزی می کند و حتما افرادی را جذب خواهد کرد.

امروزه نیاز ها نسبت به گذشته بسیار زیاد شده است ولی می توان با یک برنامه ریزی و استفاده از انجمن های جهادی مردم نهاد، گروهی از جامعه اسلامی را برای رفع این نیاز ها سازماندهی کرد، معتادین از گروه های در معرض خطر تغییر کیش هستند این گروه نیاز به کمک دارند، ترغیب گروه های جهادی اسلامی برای یک کار دقیق علمی برای بهبود زندگی معتادین از مهم ترین اقدامات است.

وی ابراز کرد: فقر، مشکلات خانوادگی، بحران فرهنگی و بحران هویتی از عوامل تغییر کیش در زمان کنونی است. نیاز است با پیروی از علمای بزرگ گذشته، ما هم برای رفع نیاز های مهم جامعه اسلامی تلاش کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 + دو =