حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

ترویج فمینیسم افراطی مهمترین اقدام فرهنگی میسیونرها در دوره پهلوی

سیدجعفر هاتف الحسینی:

هاتف الحسینی گفت: مسیحیت تبشیری در دروه اواخر قاجار و پهلوی با شکست در مناظرات الهیاتی به فکر جریان سازی در مقابل اسلام افتاد، ترویج فمینیسم افراطی برای تضعیف جامعه اسلامی از مهمترین اقدامات فرهنگی میسیونرها بوده است.

سیدجعفر هاتف الحسینی، نویسنده کتاب میسیولوژی است. او سالهاست با پژوهش در علم میسیولوژی و اسناد تاریخی تبشیری توانسته تکنیک های مسیحیت تبشیری را شناسایی کند.

وی معتقد است: «زنان مسلمان توسط میسیونرها به عنوان مهمترین قشر جامعه اسلامی شناخته شدند. یکی از مهمترین اقدامات مسیحیت تبشیری در اواخر قاجار و پهلوی، تفرقه افکنی میان اسلام و زنان به وسیله فمینیست افراطی بود.

نگاه اسلام به حقوق زن چگونه است و چگونه مسیحیت تبشیری از فمینیست افراطی استفاده کرده است؟

اسلام به عنوان دین الهی حقوق زنان را به رسمیت می شناسد، نکته مهم این است اسلام ۱۴۰۰ سال است با وضع قوانینی به زنان جامعه خود بها داده است، اسلام زمانی حقوق زنان را موضع می کند که زنان کمترین حقوق را داشتند. از سوی دیگر مسیحیت تبشیری تضاد جامعه خود را شناخت و تلاش کرد این تضاد را در جوامع اسلامی گسترش دهد.

قیام های زنان علیه وضعیت اسفناک زنان در جامعه مسیحی خارجی رخ داد. همسر فروشی از مصادیق نقض حقوق زنان تا اوایل قرن ۱۹ در جوامع مسیحی مثل انگلستان و آمریکا رواج داشت. مردان به جای طلاق در روزنامه ها یا بازار همسران خود را با مشخصات به فروش می رساندند و زنان هیچ حقی نداشتند و به راحتی با یک جفت کفش تعویض می شدند که در تاریخ ذکر شده است، تاریخ همسر فروشی در قرن ۱۹ دردنیای غرب برای ما مسلمانان مورد غفلت قرار گرفته و گرنه باید قدر اسلام را که ۱۴۰۰ سال است به زنان مسلمان عزت و منزلت داده بیشتر می دانستیم.

میسیونرهای خارجی مسیحیت تبشیری چگونه این تضاد را در جوامع اسلامی رواج دادند؟

میسیونرها با شکست در مناظرات الهیاتی به فکر شکست اسلام با تضعیف ساختار جامعه اسلامی افتادند. میسیونرها در اواخر قاجار تلاش کردند تا اسلام را ناقض حقوق زنان معرفی کنند و با تاسیس مدارس و اعزام میسیونرهای زن به جوامع اسلامی تلاش کردند زنان مسلمانان را از اسلام بیزار نمایند.

اما جای سوال این است چطور مسیحیت تبشیری خارجی که در کارنامه خود همسر فروشی را در چندین قرن دارد و اسلامی که ۱۴۰۰ سال حقوق زنان را به رسمیت می شناسد، اسلام را ناقض حقوق زنان معرفی کرد؟!

به طور مصداقی نمونه هایی از فعالیت میسیونرهای مسیحی خارجی را نام می برید؟

میکاییل زیرینسکی مقاله ای با نام “پیشرو در تغییر زنان میسیونر در ایران” دارد. او در مقاله اش با اشاره به ورود تعدا زیادی از میسیونرهای زن در دوره قاجار به ایران نقش میسیونرها در غربی سازی و تغییر زندگی زنان ایرانی می پردازد. او با صراحت این اقدامات را یک نژاد پرستی می داند که میسیونرها از آن قدر دان هستند. زیرینسکی در این مقاله مراحل نفوذ زنان میسیونرهای با تاسیس مدارس و مرکز تربیتی دختران در ایران را بیان می کند. نکته قابل توجه این است زنان میسیونرها تلاش داشتند فمینیسم مسیحی در مقابل اسلام گسترش دهند ولی تبدیل به فمینسیم افراطی شد.

بعضی دختران که تعالیم فمینیستی مسیحی را از میسیونرها زن آموزش می دیدند، تبدیل به رهبران فمینیسم افراطی در ایران شدند که حتی با بچه دار شدن زنان هم مخالف بودند و هیچ علقه ای به مسیحیت نداشتند.

نگاه میسیونرها زن دردروه پهلوی به کشف حجاب چه بود؟

جالب بدانید یکی از مخالفان کشف حجاب، میسیونرهای خارجی بودند چرا که می دانستند فشار فقط باعث حالت تقابلی می شود. میسیونرها نظر داشتند باید یک کار عمیق فرهنگی بلند مدت کرد. میسیونرها با سالها تلاش متوجه شدند باید بی حجابی را یک فرهنگ مترقی جلوه دهند. در اقدامی جدید میسیونرهای زن جوان، برای تدریس در مدارس پسرانه مقطع دبیرستان معلم شدند. این میسیونرهای زن جوان با پسران نوجوان ارتباط عاطفی می گرفتند و حتی ساعتی به خانه میسیونرها می رفتند، بعد از گذشت چند سال نسل جوان تحصیل کرده ایرانی همسران خود را با شکل زنان غربی بر می گزیدند، مدارس میسیونری با این طرفند توانست بی حجابی را به عنوان یک فرهنگ مترقی در جامعه ایران معرفی کند. جالب است که میسیونرها مخالفت خود را برای قانون کشف حجاب به رضا خان اعلام کردند.

میسیونرها زن چه اقداماتی دیگری برای ترویج فمینیست انجام می دانند؟

میسیونرهای زن؛ زمانی در ایران به مناظرات کلامی می پرداختند ولی از اواخر قاجار شروع به تغییر استراتژی دادند تاسیس مدارس و مراکز زنان، تاسیس انجمن دختران ایرانی برای دفاع از حقوق زنان و چاپ مجله های فمینیستی از اقدامات آنها بوده است. میسیونرهای زن در جلسات خود به جای شبهات کلامی به سخنرانی در دفاع از حقوق زنان می پرداختند و به صورت غیر علنی اسلام را زیر سوال می بردند تا زنان مسلمان را از اسلام متنفر کنند.

مسیحیت تبشیری خارجی وقتی قیام زنان جامعه مسیحی در مقابل همسر فروشی رادید به فکر افتاد با یک برچسب زنی برای تفرقه افکنی، زنان مسلمان را به اسلام بدبین کند.

وی در پایان افزود: همسرفروشی تا اوایل قرن ۱۹ ادامه داشته است این سند تاریخی دلیلی بر جایگاه ویژه زنان در اسلام است، نیاز امروز این است با بیان تاریخ و اسناد دقیق جایگاه اسلام را برای زنان مسلمان تبیین کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 5 =