حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان

دوره ها و کارگاه ها

۱٫ فایل های صوتی دوره مأخذشناسی علوم عقلی توسط استاد مجید هادی زاده جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم ۲٫ فایل های تصویری دوره تقریر نویسی توسط استاد مجید هادی زاده جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم ۳٫ فایل های…