بیانیه مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان در شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی

بسمه تعالی حقارت استکبار جهانی بار دیگر بیش از پیش عیان شد.در یک خودزنی آشکار و شبانه با به شهادت رسانیدن سرباز ولایت و اسوه مقاومت و ایثار ، این چهره بین المللی مقاومت را تبدیل به چهره ای ماندگار در طول تاریخ نمود. طلاب و روحانیون و…