حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

حوزه مدیریت

مدیریت حوزه علمیه اصفهان

هنرهای سنتی و صنایع دستی اصفهان احیاء و حفظ شوند

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه هنرهای سنتی و بومی و صنایع دستی اصفهان باید جدی گرفته شوند، گفت: مسئولان برای احیاء و حفظ هنرهای بومی و سنتی اصفهان برنامه ریزی کنند و اجازه ندهند این هنرها به دست فراموشی سپرده شوند.

دادگاه ویژه روحانیت حاشیه نشین عرصه تحول در دستگاه قضایی است

حجت الاسلام باطنی گفت: انتظار مردم از قوه قضائیه، عدالت اجتماعی و رفتار عادلانه است هر چند که قوه قضاییه در مسیر عدالت اجتماعی تنها است و باید دولت و مجلس هم نقش خود را ایفا کنند و مجلس نیز به عنوان دستگاه ریل گذار باید ریل گذاری درستی…