حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

نهادهای حوزوی

نهادهای حوزوی

روحانیون اصفهانی در کنار قصه پرغصه مردم سیل زده کشور + فیلم

موسسه خطابه امیر بیان که یکی از نهادهای حوزوی محسوب می شود و در عرصه تربیت مربیان و مبلغین توانمند در امر تبلیغ دین شهره است، این بار پیش قراول عرصه تبلیغ عملی دینی یعنی کمک و امداد رسانی به هم وطنان سیل زده شده است .