حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

معاونت پژوهش

معاونت پژوهش

ارائه ۱۰۰۰ تقریر درس خارج در سال ۹۹/شرکت ۲۰۰ نفر از فضلای جدید حوزه علمیه اصفهان در دوره تمهیدیه

حجت‌الاسلام جلالی گفت: در دوره تمهیدیه، ۲۰۰ نفر از فضلای جدید حوزه علمیه اصفهان، با ضوابط انتخاب واحد کلاس درسی، چگونگی تقریرنویسی و اهمیت درس خارج به‌صورت دقیق آشنا می‌شوند.

چالش ها و فرصت های تبلیغ اسلام در میسیولوژی

هاتف الحسینی گفت: علم میسیولوژی به عنوان یک علم کاربردی بین رشته ای در تبشیر مسیحیت است، میسیولوژی داری اشتباهات و تجربه های بسیاری بوده که استفاده از تجربیات و درس عبرت گرفتن از اشتباهات از مهم ترین اقدام برای تبلیغ اسلام است.

تفسیر مسیحی از قرآن

یکی از نظریه پردازهای مسیحی آلمانی تفسیر جدیدی از قرآن ارائه داده است، این مفسر مسیحی با استفاده از آیات قرآن به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام را اثبات می کند و آیاتی که هویت اسلامی را تبیین می کند به نوعی باز تفسیر می کند.