حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

فناوری و تحقیقات

تفسیر مسیحی از قرآن

یکی از نظریه پردازهای مسیحی آلمانی تفسیر جدیدی از قرآن ارائه داده است، این مفسر مسیحی با استفاده از آیات قرآن به صلیب کشیدن حضرت عیسی علیه السلام را اثبات می کند و آیاتی که هویت اسلامی را تبیین می کند به نوعی باز تفسیر می کند.

تبلیغ شناسی اسلامی با بومی سازی علم میسیولوژی

علم میسیولوژی به عنوان یک علم کاربردی در تبشیر مسیحیت است. میسیولوژی با علومی مثل جامعه شناسی، انسان شناسی، روانشناسی، الهیات، توانسته در تبشیر مسیحیت موفق باشد. بوبی سازی این علم کمک بسزایی در تبلیغ اسلام می کند.