حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

مجتمع آموزش های کاربردی

توانمندی های فضلای جوان و طلاب حوزه علمیه، با آموزش های کاربردی به فعلیت می رسد

مجتمع آموزش های کاربردی با هدف به روز رسانی قابلیت ها و توانمندی های طلاب جوان به وجود آمده و تاسیس شده و فعالیت هایی در شرف انجام است اما این امر نافی فعالیت مدارس نیست.

دوره آموزشی آشنایی با اصول کاربردی مشاوره و روانشناسی

دوره آموزشی آشنایی با اصول کاربردی مشاوره و روانشناسی ویژه مدیران، معاونین تهذیب و آموزشی و کارکنان مدارس علمیه با هدف آشنایی با مباحث کاربردی مشاوره و روانشناسی، کسب مهارت تشخیص اولیه به جهت کمک به حل مشکلات طلاب، در اصفهان آغاز شد