مرور رده

مطالب برگزیده

مطالب برگزیده

جریان مدعی یمانی در امتداد فرقه بهایی

احمد اسماعیل کیست؟ یکی از شــگردهای اســتعمار برای سلطه بر کشــورهای اسلامی و استحاله فرهنگی و ایجاد تفرقه در میان آنها، تاسیس فرقه ها و جریانات مذهبی است؛ تأســیس فرقه ضاله قادیانیه در پاکستان و فرقه ضاله بهائیت در ایران، نمونه هایی از…

انتقاد امام جمعه اصفهان از نبود بودجه برای کارهای دینی

نماینده ولی فقیه دراستان اصفهان گفت: نهادهای دینی و اسلامی مثل شورای هماهنگی، امور مساجد و ستاد احیای امر به معروف و حتی اعزام مبلغین به مدارس آموزش و پرورش جهت اقامه نماز، بودجه بسیار کمی و تقریبا در حد هیچ دارند. آیت الله سید یوسف…