حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

معاونت آموزش

معاونت آموزش

جلسه مسئولین آموزش مدارس علمیه اصفهان برگزار شد

مسئول آموزش حوزه علمیه گفت: شرکت اساتید درس هویت طلبگی در کلاس جناب عالم زاده نوری، تسریع در برگزاری امتحانات شفاهی، احتمال یک مرحله ای شدن امتحانات ترم دوم از برنامه هایی است که در حال پیگیری آنها هستیم.

جایگاه علم آموزی در سبک زندگی اسلامی

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان گفت: برخی از اطلاعاتی که افراد جمع آوری می کنند هیچ خاصیتی نداشته و کمالی را برای انسان در پی ندارند، اما اسلام عمر انسان را ارزشمندتر از آن می داند که وقت خود را صرف اموری کند که حاصلی نداشته باشد.