حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

مراجع

مراجع تقلید و مجتهدین به نام

همگان موظف به رعایت اصول سلامت و بهداشت هستند

حفظ نفس از دیدگاه اسلام واجب است و همگان موظف اند ضمن رعایت اصول سلامت و بهداشت از وجود خویش مراقبت کنند، ازاین رو اگر متولیان و کادر پزشکی کشور که اهل خبره هستند اموری را دراین جهت لازم بدانند باید به آنان اعتماد نموده، آن دستورات را رعایت…

حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه

حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به دهه بصیرت در سخنانی اظهار داشتند: وظیفه مردم این است که باید در صحنه باشند و نظام را کمک کنند و امثال ذلک، وظیفه مسئولین هم این است که امکانات مردم را در نظر بگیرند، امکانات شهر را ببینند، اصول مدیریتی…