حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

آیت الله مهدوی

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی

توهین به مخلوق از توهین به خدا باخداارزش تر است؟! / هشت سال به دین هجمه شد، اما شورای تأمین تشکیل…

عضو خبرگان رهبری گفت: توهین به مخلوق از توهین به خدا، قرآن و فتوای مراجع مهم‌تر شده است؟، این از معجزات قرن ماست؛ در دین ما توهین وجود ندارد، رهبر معظم انقلاب رضایت ندارند ما فحاشی کنیم، اما بگویید آیا برای توهین به مخلوق جلسه تشکیل می‌دهید…

معنای خوف و خشیت الهی در سلوک الی الله

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به معنای خوف و خشیت تصریح کرد: اگر همراه خوف، حفظ خود وجود داشته باشد، نام آن را خشیت می گذارند و اگر در مورد خدای متعال این دو با هم باشد، یعنی هم خوف از خدا وجود داشته باشد و در کنار آن مراقب رفتار نیز بود،…