حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور رده

کلیپ ها

ویدئو و کلیپ ها / چندرسانه ای

۲۵ آبان ، روز فراموش نشدنی در تاریخ حماسه ساز ایران

۲۵ آبان در تقویم روزی فراموش نشدنی است روز تجلی ستاره ایثارِ بی نظیر اصفهانی ها بر جبین تاریخ حماسه ساز ملت ایران. تقویم در این روز از حماسه مردم نصف جهان می گوید؛ اینکه اصفهانی ها ۳۷۰شهید عملیات محرم را با شکوه بر دوش خود تا گلستان شهدا…