حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

آموزش های کاربردی

فضلا و طلاب به علوم کاربردی روز مجهز شوند

حجت الاسلام والمسلمین باطنی گفت: توانمندی های فضلای جوان و طلاب حوزه علمیه، با آموزش های کاربردی به فعلیت می رسد، لذا ضروری است که مسئولان در راستای مسلح کردن فضلا و طلاب به دانش های کاربردی روز برنامه ریزی کنند.

نیم نگاهی به طرح تلبس دائم (طرح ادیب) حوزه علمیه اصفهان

طرح «ادیب» به عنوانی طرحی ابتکاری نخستین بار ۱۳ سال گذشته توسط معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان برای تلبس دائم طلاب در سطح کشور برگزار شد، دراین طرح ۴۰ موضوع مبتلا به برای امر تبلیغ طلاب به صورت کارگاهی در قالب ۸۰ ساعت آموزشی تدریس می…

توانمندی های فضلای جوان و طلاب حوزه علمیه، با آموزش های کاربردی به فعلیت می رسد

مجتمع آموزش های کاربردی با هدف به روز رسانی قابلیت ها و توانمندی های طلاب جوان به وجود آمده و تاسیس شده و فعالیت هایی در شرف انجام است اما این امر نافی فعالیت مدارس نیست.