حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

ادارات

برگزاری جلسه هم اندیشی اهتمام به فعالیت های مذهبی و اقامه نماز جماعت در ادارات ومساجد در شرائط بحران…

جلسه هم اندیشی اهتمام به فعالیت های مذهبی و اقامه نماز جماعت در ادارات و مساجد در شرائط بحران ویروس کرونا با حضور۲۰ نفر از علما و روحانیون اندیشمند و صاحب نظر در تصمیم گیریهای فرهنگی- مذهبی استان و نماینده محترم معاونت بهداشت در دانشگاه…