حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

اذن

حکم کپی کتاب

حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون « کپی کتاب » پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقه مندان می گردد. * کپی کتاب سؤال: دانشجو هستم، و طبق روال باید کتابهایی برای دروس تهیه کنم .اگر به جای خرید کتابها از کتابهای دوستان کپی بگیرم(…