حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

ارتکاب گناه

علت سختی ترک گناه چیست

علت سختی ترک گناه اگر اسلام دین آسمانی است، چرا انسان را برای ترک گناه تحت فشار می‌گذارد و از او می‌خواهد به هرصورت، دست از گناه بردارد؛ در حالی که خودداری از گناه کار بسیار مشکلی است؟ در پاسخ به این پرسش باید به دو نکته توجه کرد: اول:…