حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

ارزش

تقدیرات هر شخص بر مبنای فهم، ارزش و عمل اوست

آیت‌الله طباطبایی نژاد با بیان اینکه تقدیرات هر شخص بر مبنای فهم، ارزش و عمل اوست، گفت: انسان در کارهای خود، مختار است و می‌تواند مقدرات و تقدیرات خدا را تغییر دهد، حتی در روایات داریم که انسان می‌تواند تقدیرات قطعی خدا را با دعا و یا برگشت…