حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

استخدام

دوره آماده سازی آزمون استخدامی آموزش و پرورش

جمع بندی اخبار استخدام آموزش و پرورش در سال ۹۹ دوره آماده 🗓زمان #انتشار دفترچه : تا دهم شهریور ماه 🗓 زمان #آزمون استخدامی آموزش و پرورش احتمالا در آبان ماه خواهد بود. 🚻تعداد نیروی مورد پذیرش در سراسر کشور : احتمال استخدام ۲۸ هزار…