حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

استخراج

حکم خرید و فروش اشیاء عتیقه از نظر آیت الله العظمی سیستانی

دفتر حضرت آیت الله سیستانی به مجموعه از استفتائات درباره حکم شرعی خرید و فروش و نگهدار ی از آثار باستانی قاچاق و حفاری در مناطق باستانی پاسخ داده و منتشر کرد. پرسش: همان طور که می دانید مقدار زیادی از آثار موجود در موزه عراق در بغداد…