حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

استعداد برتر

نهمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه استان اصفهان

نهمین فراخوان شناسایی استعدادهای برتر حوزه های علمیه استان اصفهان مهلت ثبت نام: ۵ بهمن ماه لغایت ۲۵ بهمن ماه لینک ثبت نام: https://b2n.ir/p17529 لطفا قبل از ثبت نام حتما دستوالعمل را مطالعه نمایید …