حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

استعمار

ترفند استعمار پیر برای تغییر زبان در هندوستان/ داعی الاسلام تنها مبلّغ شیعه بود که مقابل تغییر زبان…

هاتف الحسینی گفت: سید محمد علی داعی الاسلام از علمای اصفهانی در قاجار بود که با کشیشان انگلیسی مطرح مثل ویلیام ست کلر تیزدال مناظره کرد و توانست با مکتوب کردن و چاپ ماهانه متن مناظرات، جواب قانع کننده به شبهات میسیونرها بدهد.