حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

استقلال

« استقلال » مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی برای ایران و ایرانی است

امام جمعه اصفهان گفت: تمام کشورهای اطراف ما و حتی کشورهای اروپایی دارای آزادی کامل نیستند، بلکه استقلال کاذب دارند و بی انصافی است که برخی می گویند این انقلاب چه کار کرده است، در حالی که استقلال را برای ما به ارمغان آورده است.