حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

اعلم

در احتیاط های احکام شرعی چگونه عمل کنیم؟

مسئله تقلید و احتیاط از مباحث مهم برای شیعیان است که از سال های گذشته تاکنون، اشکالات و شبهاتی پیرامون این موضوع مطرح شده است مسأله ۷: اگر مجتهدِ اعلم در مسأله ‌اى فتوا دهد، مقلّد آن مجتهد یعنى کسى که از او تقلید مى‌ کند، نمى ‌تواند در…