مرور برچسب

امتحانات

تصحیح ۳۰ هزار برگه امتحانی نیمسال اول در قالب۶۰ عنوان درس

حجت الاسلام شریف زاده گفت: در امتحانات نیمسال اول تحصیلی ۹۸-۹۷ بالغ بر ۵هزارو۲۰۰نفر طلبه در امتحانات شرکت کردند که به طور کلی ۳۰ هزار برگه امتحانی در قالب ۶۰ عنوان درس توسط ۵۰ استاد متخصص به صورت همزمان تصحیح می شود.