حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

اميرالمؤمنين

انواع ظلم در جامعه امروز

حضرت آیت الله مظاهری گفتند: گاهی مشاهده می‌شود افراد یک خانواده در تقسیم ارث به همدیگر ظلم می‌کنند؛ حقّ خواهر یا برادر مظلوم خود را از ارث نمی‌دهند و او هم برای حفظ آبرو یا برای اینکه قدرت ندارد، مجبور به سکوت است و یاوری جز خداوند متعال…

اهمیت دیدار خویشاوندان از نگاه رئیس مکتب شیعه

کتاب «چهل داستان و چهل حدیث» اثری از آقای عبدالله صالحی است که برای هر کدام از ۱۴ معصوم در کتابی مستقل، به بیان داستان های گوناگون پرداخته که منتخبی از آن در بیان اهمّیت دیدار خویشاوندان تقدیم علاقمندان می گردد. * اهمّیت دیدار…