حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

انتصاب

جلسه هماهنگی معاونت تهذیب حوزه اصفهان و سازمان بسیج طلاب برگزار شد

مسئول واحد فرهنگی معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان از برگزاری جلسه هماهنگی معاونت تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان با رئیس جدید سازمان بسیج طلاب و روحانیون اصفهان خبر داد.