حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

اندونزی

ترکیه «آژانس اعتبارسنجی حلال» تاسیس می کند

به نقل از دیلی صباح، ترکیه یک بنیاد ارائه دهنده گواهینامه حلال با عوان «آژانس اعتبارسنجی حلال» تاسیس کرده است. این آژانس که روز یکشنبه با فرمان ریاست جمهوری راه اندازی شد قصد دارد نقش این کشور را در زمینه گواهینامه و اعتبارسنجی حلال در…