حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

انفاق

آیا قرآن کتاب علمی است؟/ چرا موضوعات گوناگون در یک سوره وجود دارد؟

پاسخ به شبهات از وظایف مراکز حوزوی و دینی است که به ارائه برخی از شبهات و پاسخ های آن، برگرفته از «مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم» خواهد پرداخت. * آیا قرآن کریم، کتابی علمی است؟ - سؤال با مروری گذرا بر آیات قرآن،…