حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

انکار

انکار منکر از نهی از منکر نکردن بدتر است

حجت الاسلام محمد ادریسی در بحث نهی از منکر نوشت: آنچه در سر از روزگار داریم بزرگتر از روزگاری است که سر ما در آن است. شیشه که بشکند صدایش یک لحظه در گوش می پیچد، اما جمع کردن خرده شیشه ها زخم آور است،آدمی هم این چنین است، اگر شکست دیگر نمی…