حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

اینترنتی

توییت نویسنده ملحد درباره «اذان» خشم کاربران اینترنت را برانگیخت

نوشته های یک نویسنده ملحد انگلیسی، علیه «اذان» در شبکه اجتماعی توییتر، خشم کاربران اینترنتی را برانگیخت، به طوری که حتی طرفداران وی نیز او را متهم به «نژادپرستی» و «تعصب» کرده اند. ریچارد داکینز نویسنده ملحد و استاد دانشگاه آکسفورد می…