حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

تلبس دائم

آغاز ثبت نام دوره آموزشی طرح تلبس دائم (طرح ادیب)

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان با بیان اینکه دوره جدید ثبت نام طرح تلبس دائم آغاز شده است، گفت:اغلب ارگانها و سازمانها برای جذب و استخدام روحانیون و طلاب، مجوز تلبس را مطالبه می کنند و در سیستم آموزشی حوزه علمیه قم هم این مجوز طرح…