حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

جشنواره علامه حلی

شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره علامه حلی(ره) حوزه علمیه اصفهان تشکیل شد

شورای سیاستگذاری دوازدهمین جشنواره علامه حلی(ره) حوزه علمیه استان اصفهان با حضور آیت الله طباطبایی نژاد تشکیل و حجت الاسلام ملکیان اصفهانی به عنوان دبیر جشنواره انتخاب شد.