حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

جلسه تجلیل

خداوند با خیر و شر، انسان ها را آزمایش می کند + تصاویر

امام جمعه اصفهان گفت: براساس روایات، خداوند با خیر و شر، انسان ها را آزمایش می کند و انسان موظف است در زمان خیر، شکر لسانی، عملی و قلبی خداوند را بجا بیاورد و در زمان شر و مشقت باید صابر باشیم.