حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

حوزه اصفهان

حوزه اصفهان کاملا انقلابی است

جانشین مدیر حوزه علمیه اصفهان با بیان این که حوزه «سرمایه‌دار محتاج» است، تشریح کرد: حوزه علمیه اصفهان موقوفات پرشماری دارد اما عایدی کمی از آن‌ها دارد؛ کارگروهی با همکاری اوقاف شکل‌گرفته تا این رقبه‌ها را احیا کند، هر درآمد اوقاف در ردیف…