حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

شهید طباطبایی نژاد

بازدید معاونت آموزش مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان از برنامه های حوزه علمیه شهید طباطبایی نژاد

معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان به اتفاق برخی از مسئولین مرکز مدیریت ضمن بازدید از حوزه علمیه شهید طباطبایی نژاد، به تبادل نظر درباره مشکلات و روند برنامه های آموزشی پرداختند.