حوزه علمیه اصفهان
مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان اصفهان
مرور برچسب

صحیفه سجادیه

استقبال ۳ هزار توریست خارجی از «پاتوق کتاب»/ اجرای طرح «یک جرعه مطالعه» در مدرسه ناصریه

مسئول دفتر تبليغ و ارتباطات بين الملل حوزه علمیه اصفهان تصریح کرد: قريب به ۳ هزار نفر از توريست ها در مدت دو هفته اول ارديبهشت با شرکت در طرح «يك جرعه مطالعه» فرصت مطالعه كتاب هاي موجود در ميز مطالعه اي كه به صورت موضوعي و متناسب با مسائل…